วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์: ส่งเสริมพลังงานของประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในรูปแบบหลายพันไมล์สีฟ้า

วัฒนธรรมสาระสำคัญ: ความจริงใจความร่วมมือการสร้างการพัฒนา

ทฤษฎีการจัดการ: ยืนยันคนแรกฐานในนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคที่มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จของลูกค้าตระหนักถึงตนเองวิชชา

37has0026rf


WhatsApp Online Chat !