අපි ගැන

හෙනාන් ප්රදේශයේ Tianfon නව බලශක්ති Tech. සමාගම සමාගම, ප්රධාන වශයෙන් ඡායාරූප-voltaic සූර්ය නිපාතය පද්ධතිය හා සම්බන්ධ accessories.As ගෘහ ඡායාරූප-voltaic සහ ඡායාරූප-තාප වැඩෙන පද්ධතිය පිලිබඳ සුප්රසිද්ධ නිෂ්පාදකයා සහ චිතගොං නිරත වන Tianfon හරිත සභාව සමූහයේ සාමාජිකයකු වන වන අතර, අප සතුව මුළු සේවක උසස් තත්ත්වයේ හා කාර්යක්ෂමතාව සමඟ වෘත්තීය කළමනාකරණ කණ්ඩායම, අලෙවිකරණ අවධානය යොමු, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, සැලසුම් කිරීම, නිෂ්පාදනය, ස්ථාපනය කිරීම, ඉංජිනේරු කළමනාකරණය වැඩෙන system.At වත්මන් විවිධ වර්ග සඳහා, 100 ක් පමණ වන අතර, වාර්ෂික අලෙවි ආදායම රුපියල් මිලියන 300 කට වඩා වැඩි ආර්.එම්.බී. වේ . පරිමාව දේශීය කර්මාන්තයේ පහ සැලකේ.

හෙනාන් ප්රදේශයේ province.With විවිධ කොටස වානේ ව්යුහය නිෂ්පාදන මාර්ග 26 Xinxiang නගරයේ පිහිටි මූලික නිෂ්පාදන, වාර්ෂික ධාරිතාව මෙගාවොට් 2000 දක්වා ළඟා විය හැකියි. කර්මාන්තය තුළ ප්රමුඛ පෙළේ තාක්ෂණය පවත්වාගෙන පිණිස, අප ක්රියාකාරීව විදේශ උසස් තාක්ෂණය, හඳුන්වා ඇත හැලෙන, නැවත නවීකරණය හා ප්රධාන බලය ආයෝජන හා ඉදිකිරීම් සමාගම්, නිර්මාණ ආයතන හා පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ආයතනය සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව සමග සමීප සහයෝගයෙන් කටයුතු.

අපි හැම විටම, විශ්වාසවන්ත සහයෝගය අදහස ලබා අප සමග එකට අත්වැල් හා චතුර tomorrow.We මෙම customers.Your තෘප්තිය හොඳ සේවයක් සැපයීමට අපගේ bast අපගේ අවසාන හඹා යනු උත්සාහ කරනු ඇත දිනා.


WhatsApp Online Chat !