претпријатие култура

Визија: Промовирање на енергетски земја огромна индустрија, формираат илјадници милји сино небо

Култура суштина: Искреноста, соработка, создавање, развој

Управување со теорија: Инсистираат на луѓето прво, база на научни и технички иновации, посветени на успехот на клиентите, да сфатат самонадминување

37has0026rf


WhatsApp Online Chat !