ວັດທະນະທໍາວິສາຫະກິດ

ວິໄສທັດ: ສົ່ງເສີມພະລັງງານຂອງປະເທດອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່, ປະກອບພັນໄມທ້ອງຟ້າສີນ້ໍາເງິນ

ວັດທະນະທໍາໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ: Sincerity, ການຮ່ວມມື, ການສ້າງ, ການພັດທະນາ

ທິດສະດີການບໍລິຫານ: ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວປະຊາຊົນຄັ້ງທໍາອິດ, ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນວິທະຍາສາດແລະດ້ານວິຊາການ, ສັນຍາວ່າຈະສໍາເລັດຂອງລູກຄ້າ, ຮັບຮູ້ຕົນເອງ transcendence

37has0026rf


WhatsApp Online Chat !