Предприятие културата

Vision: Насърчаване на енергийната страна огромна индустрия, образуват хиляди мили синьо небе

Културата същност: искреност, сътрудничество, създаване, развитие

Теория за управление: Настояват хората за първи път, на база на научно-техническите иновации, работим за успеха на клиентите, осъзнавам себенадминаване

37has0026rf


WhatsApp Online Chat !